เกี่ยวกับเรา - About this blog

บล๊อกแห่งนี้แรกเริ่มเดิมที่จัดทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมผลงานของจรรยา ที่กระจัดกระจายอยู่หลายที่มาไว้ในที่นี้ แต่เมื่อเกิดปรากฎการณ์เฟซบุ๊คของจรรยาถูกล๊อคอยู่หลายครั้ง จรรยาจึงได้นำข้อเขียนจากหน้าเฟซบุ๊คที่เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2013 มาเผยแพร่ในบล๊อกแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

This blog was originally attempted to collect all Junya's works in one place. However, in realising how fragile the facebook pages are, after her page 'Junya Lek Yimprasert' has been 'temporarily locked' for two times, she decides to publish her writing in facebook on this blog as well, starting with 2013.

***********

จรรยา เล็ก ยิ้มประเสริฐ
ลูกชาวนาจากอ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


จากแรงบันดาลใจในชีวิตที่แร้นแค้นในชนบทของไทยในวัยเด็ก สู่การเรียนด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทุ่มเทในการทำงานด้านแรงงานและคนชั้นล่าง ต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่มคนที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงในสังคม เดินทางสำรวจทุกซอกมุมประเทศและทั่วโลกกว่า 25 ปี จนเข้าถึงใจกลางของปัญหาในสังคมไทย สะท้อนออกมาเป็นผลงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ รายการวิทยุ หนังสือ เวบไซด์ ฯลฯ พร้อมทั้งขับเคลื่อนกลุ่มแอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย (ACT4DEM)

ปัจจุบันยังทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อแรงงานคนชั้นล่างและเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง

Junya believes in grass-root participatory democracy and has devoted all her adult life to Popular Education through a Gender Lens - to empowerment of working women. Whilst giving most of her time and energy to direct support for women’s, domestic and migrant worker movements struggling for rights and justice, she has produced many works in writing, on radio and in videos documentaries. This web blog attempts to collect all of her work in one place.