14 ก.ค. 13


ส่งภาพมาให้กำลังใจคนท้อทุกคน และขอบคุณสหายทุกคนที่ช่วยกันปลุกปั้นเปลื้องผ้าและไม่ไทยเลยจนเสร็จสมบูรณ์

แต่แหม ... พยายามหาเสื้อผ้าใส่วันนี้ หาเสื้อผ้าสวยๆ ใส่ไม่ได้เลย ...
คิดถึงเสื้อผ้าสวยๆ ที่ทิ้งไว้ที่เมืองไทยจริงๆ เลยวันนี้!!!