18 ก.ค. 13

ไอและไข้รุมๆ มาหลายวันจนทนไม่ไหว
เมื่อวานเลยตัดสินใจไปหาหมอ และได้ยาแก้อักเสบมากิน 10 วัน

ชีวิต "นักเขียนจ้างงานตัวเอง" ที่ "สวัสดิการสังคม" ของที่นี่ไม่คุ้มครอง เลยป่วยซ้ำ
เพราะต้องหาเงินอีกหมื่นบาทเพื่อจ่ายค่าหมอ ค่า x-ray และค่ายา

เฮ้อ!
* * * 

My friends write to me "How in hell did you manage to get yourself into this mess?"

My answer is that ...

Simply, it's the hell of Thailand article 112 that unionists, NGOs and journalists, both from Thailand and overseas - who have worked and connection in Thailand - have been avoiding to touch this issue since the beginning of their operation, because they know well that their life might bein 'hell'.

The silent of most Thai unionists and NGOs who were/ are heavily funded from overseas on 'Thailand 'freedom of speech' and 'article 112', and their support and, even, taking part in the ultra-royalists movements since 2006 make me sick.

The International unions and NGOs communities who also choose to shut-their-mouths on LM 112 and continue working with royalists' NGOs and unions like the April-May 2010's massacres has never happened ... will never understand why I put myself in 'hell', and will never understand why I decide to work as a 'self-employed-writer'.

I rather be in 'hell' than continuing to be blinded or pretend to be blinded.

* * *

ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้คือ แม้จะมีรายได้เข้าประเทศมาก แต่ความเสียหายก็สูงมาก กระทรวงแรงงานจะมีมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง

เพราะการโปรโมตเรื่องรายได้จากคนงานไทยในต่างประเทศที่ผ่านมา ถูกนำมากลบข้อมูลความเสียหายและคนเสียหาย โดยที่กระบวนการรัฐไม่เคยช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ที่มีเยอะมากได้เลย ... และปล่อยให้เผชิญชะตากรรมกันเอาเองด้วยทัศนคติที่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานมีกันว่า "ที่ทับล่ะไม่ร้อง ที่ท้องจะมาให้รับ"
---------

"นอกจากนี้ ข้อมูลการร้องทุกข์ของแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ เดือน พ.ค. พบว่ามีการร้องเรียนกว่า 1 หมื่นราย แบ่งเป็นกรณีร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ 5,355 ราย และเกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน์ 4,820 ราย รวมเป็นยอดเงินกว่า 100 ล้านบาท โดยมีแรงงานในประเทศอิสราเอลร้องเรียนสูงสุด 25 ล้านบาท รองลงมาคือสิคโปร์ 22 ล้านบาท เกาหลีและไต้หวัน (เกาสง) อีกแห่งละ 16 ล้านบาท"


www.posttoday.com 
แรงงานไทยนำเงินเข้าประเทศ3.5หมื่นล. 
ช่วง 5 เดือนแรก แรงงานไทยในต่างประเทศ 4 แสนคน สร้างรายได้เข้าประเทศแล้วกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท