30 มิ.ย. 13

ความสวย


ความสวย ความงาม ใช่เพียงด้านหนึ่งของเหรียญ
หรือที่ประโคมผ่านสื่อ หนังสือแฟชั่น ทีวี หรือวิทยุ
การันตีด้วยเวทีประกวดนางงาม หรือเดินแฟชั่นโชว์
คุณค่าความสวยความงาม
หาใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก
แต่จำต้องผสานด้วยความเข้มแข็งแห่งจิตใจ
ความสวยควรคู่ความงามจึงยั่งยืน
สวยงามด้วยความคิด
สวยงามด้วยการต่อสู้
ยืนหยัดได้ด้วยลำแข้ง
ชุบชูจิตวิญญาณให้ลุกโชน แข็งแกร่ง
เธอจะสู้ เธอจะอดทน เธอจะงาม เพื่อโลกสวย
นั่นแหละนิยามแห่งความสวย-ความงามที่แท้จริง!