17 ก.ค. 13 ตามไปสอยมากันได้เลยฮะ เล่มนี้ไม่คิดตังส์ "หนังสื่อ facebook 2012"

วันนี้กูป่วย ไม่โพสต์มาก
แต่อยากเชิญชวนไปทวนความจำการเมืองแห่งปี 2012 กัน
เพราะแม้จะกลางปี 2013 แล้วสถานการณ์หลายเรื่องก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง

ตามไปสอยมากันได้เลยฮะ เล่มนี้ไม่คิดตังส์
"หนังสื่อ facebook 2012"
http://junyayimprasert.blogspot.fi/2013/06/facebook-2012.html