26 มิ.ย. 13

ราจะปล่อยให้ "ในนามความมั่นคงของกองทัพและอุตสาหกรรมค้าอาวุธ" กำลังไล่ล่า และจองจำคนที่เปิดเผยข้อมูลความจริงเกี่ยวกับความโหดร้ายของสงครามและความมั่นคงของชาติ กันโดยไม่เริ่มตั้งคำถามกับมันเลยหรือ?

ด้วยความระลึกถึง Julian Assange, Bradley Manning, and Edward Snowden


* * *

สนใจอ่านงานเขียนที่ลงไปศึกษาชาวนาชาวไร่และชุมชนมากฮะ

อาจเพราะเป็นความสนใจในเรื่องนี้ของตัวเองมานาน (รวมทั้งการเติบโตมาทั้งในฐานะลูกชาวนาชาวไร่ ที่ใช้ชีวิต 20 ปีแรกไปกับการอยู่กับนากับไร่ไม่น้อยเลย)

ในสภาวะที่ไม่ได้เป็นคนลงพื้นที่ศึกษาด้านนี้มานาน พอเห็นงานศึกษาและงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็จะตาโตและจะอ่าน และแชร์ทุกครั้งที่เห็นฮะ

ได้เห็นการมองมันด้วยสายตาใหม่ ที่ไม่ romanticise ความพอเพียงกันจนลืมดูความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลง