เปิดตัวและแจกฟรี "รวมข้อเขียน facebook 2012"

9 มิถุนายน 2556

เนื่องจากได้เขียนอะไรไว้มากมายในเฟซบุ๊คในปี 2012 จึงคิดนำมาจัดหมวดหมู่ และดีไซน์ใหม่ในรูปแบบพ๊อกเก็ตบุ๊ค สำหรับสหายในเฟซบุ๊คและผู้สนใจติดตามอ่านงาน 
แต่ก็หนักหนาเอาการ กว่าจะจัดหมวดหมู่และดีไซน์เป็นรูปเล่มเสร็จก็ใช้เวลาหลายเดือน
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2556 นี้  จึงขอเผยแพร่หนังสือ "รวมข้อเขียน Facebook 2012" เพื่อยืนยันว่า จำเป็นที่คนไทยต้องพูดความจริงหรือพูดความรู้สึกกันได้เสียที


* * * 

รวมข้อเขียน facebook 2012


คนไทยส่วนใหญ่อาจจะจำได้ว่าวันที่ 9 มิถุนายน 2489 คือวันอันเชิญในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย์ 

แต่คนไทยจำนวนมากถูกทำให้หลงลืมไปว่า วันนี้คือวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 8 ถูกยิงที่หน้าผากจนสิ้นพระชนม์ 

แม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเวลา 67 ปี และแม้จะมีผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบปลงพระชนม์ครั้งนี้ ได้แก่ นายชิต สิงหเสนี นายบุศย์ ปัทมศริน และนายเฉลียว ปทุมรส เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2498 

แต่เมื่อประวัติศาสตร์ถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชนว่าทั้งสามคนคือผู้บริสุทธิ์ และฆาตรกรตัวจริงที่ปลงพระชนม์ในหลวงรัชกาลที่ 8 ยังไม่ถูกลงโทษ

วันที่ 9 มิถุนายน จึงถือเป็นวันรำลึกการสิ้นพระชนม์ของในหลวงรัชกาลที่ 8 และอาจถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นของการไม่พูดความจริง และการพูดความจริงไม่ได้ในประเทศไทย

จึงขอเผยแพร่หนังสือ Facebook 2012 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2556 นี้ เพื่อยืนยันว่า จำเป็นที่คนไทยต้องพูดความจริงหรือพูดความรู้สึกกันได้เสียที

* * * 
คำนำ
คนเราอาจจะไม่เก่งในทุกเรื่อง แต่เราสามารถตั้งคำถามกับสังคม สิ่งรอบตัว และพยายามถกเถียงหรือนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างเสรี โดยที่ไม่ถูกคุกคามหรือควบคุม ให้ต้องจำกัดวงอยู่ในกรอบที่ออกแบบและควบคุมโดยรัฐและวิถีการเมืองเผด็จการ

เมื่อมองดูในวิถีปัจเจก บางคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิต ต่างดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี หรือเพียงแค่เพื่อให้อยู่รอดไปแต่ละวัน ทั้งนี้แรงบีบคั้นทางสังคม และเศรษฐกิจ ภายใต้การปิดกั้นและควบคุมทางการเมืองและจริยธรรมจอมปลอม ก็ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยยอมจำนนและคิดว่าเงินมีความสำคัญมากกว่าเสรีภาพ 

แต่สำหรับจรรยา แม้เงินจะมีความจำเป็นและสำคัญ แต่ท้ายที่สุด เสรีภาพสำคัญและมีความหมายมากที่สุด ที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มา

จึงขอแบ่งปันข้อเขียน มุมมอง และความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมือง สังคม และการต่อสู้เพื่อสิทธิในประเทศไทยที่เขียนในเฟซบุ๊คตลอดปี 2012 ทั้งนี้ได้มีการนำมาจัดเรียงหมวดหมู่ และปรับแก้บ้างเล็กน้อยเพื่อความสละสลวย  และได้เปลี่ยนสรรพนามจากข้าพเจ้า ฉัน หรือเล็ก มาเป็น “กู” เพื่อความร่วมสมัย

จรรยา ยิ้มประเสริฐ

9 มิถุนายน 2556