12 พ.ย. 13


ขณะนี้ อ.วรพล พรหมมิกบุตรได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ที่ ร.พ.ภูมิพล แล้ว ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ข่าวช๊อคและข่าวเศร้าอีกแล้ว!

เราได้สูญเสียนักวิชาการที่ทำงานยืนหยัดและมุ่งมั่นเพื่อประเทศไทยไปอีกท่านหนึ่ง

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์วรพลด้วยนะครับ