27 พ.ย. 13

ตอนนี้แย่งอินเตอร์เนตกับเพื่อน เลยไม่ได้ตามข่าวเมืองไทยแบบปะติดปะต่อ

ตอนนี้มอบเทพ ยึดสถานที่ราชการได้หมดหรือยังฮะ?

* * *


ถึงสมศักดิ์ โกศัยสุขนะฮะ

สมศักดิ์น่าจะรู้ดียิ่งว่า ทุกประเทศที่คนออกมาเกิน 1 ล้าน ส่วนใหญ่เขาออกมาไล่เผด็จการทหารและเรียกร้องโค่นซาร์ จนสำเร็จกันทุกประเทศ

แต่สมศักดิ์และ สรส. กำลังอ้างคนแสนเป็นคนล้าน เพื่อคืนสู่สังคมเผด็จการสมบูรณญาญาสิทธิราชย์นะฮะ ไม่ได้สร้างประชาธิปไตย ...

ทำยังไงมันก็ไม่มีทางสำเร็จนะฮะ เพราะมันสวนกระแสโลก