2 ต.ค. 13

Ping pong time, The Thai berry picker workers are better than me.
ลองตีปิงปองกันหน่อย คนงานเล่นเก่งกว่าจรรยากันทุกคนเลยฮะ