11 กพ. 13

เฮ้อต่อดังๆ

เมื่อไหร่คนจะเลิกผูกติดกับใบปริญาเสียที

ทั้งๆ ที่ในโลกนี้มีการเรียนรู้วิธีอื่นๆ มีได้มากมาย

การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีิวิตและเลือดเนื้อ

เป็นการเรียนรู้ที่คนได้กระดาษแผ่นเดียวก็ไม่อาจรู้ได้
อย่าวัดคนกันแค่กระดาษแผ่นเดียว