20 มค. 13

มันคงเป็นเรื่องที่คนไทยเติบโตมากับการหล่อหลอมความกลัว ทำให้ผู้คนอยู่ในความกลัวมาตั้งแต่เด็ก

สังคมและครอบครัว ใช้ความกลัวเป็นการคุมเด็กให้อยู่ในกรอบ อยู่ในคอก พอมาเป็นผู้ใหญ่ก็ยังไม่หายกลัว ก็ถูกความกลัวคุมให้ยอมจำนนยิ่งขึ้น และไม่สามารถคิดที่จะค้นหาวิธีการแก้ความกลัว ก็ต้องพึงพระ พึงเจ้า พึ่งไสยศาสตร์

ธุรกิจไสยศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ จึงเป็นธุรกิจที่ทำเงินเยอะมากจริงๆ

ถ้ามีการศึกษาเรื่องเงินจากธุรกิจแก้ความกลัวและเพ่ิมความหวังเหล่านี้แล้ว สังคมอาจจะตกใจกับตัวเลขก็ได้นะ