24 มค. 13

ความหน้าแตกของสลิ่มไทย เวลาไปคอมเมนต์ข่าวสื่อสากล

มีคนไทยพยายามเข้าไปโต้ทำนองว่า "กษัตริย์ไทยก็ไม่ต่างจากของอังกฤษ เพราะเป็นประชาธิปไตยโดยมี K-Q เป็นประมุขเหมือนกัน"

แล้วถูกตอกกลับหน้าหงายมาว่า

"please do not compare thai king to England,and other country its far different, one always smile one does't"

โปรดอย่าเปรียบเทียบกษัตริย์ไทยกับอังกฤษ และกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมันต่างกันมาก กษัตริย์องค์หนึ่งย้ิมเสมอ แต่อีกองค์ไม่เคยยิ้ม"