13 กพ. 2013

ติดใจเรื่องงบจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ที่คิดว่าไม่ควรใช้บนฐานคิดเรื่องเขื่อนเท่านั้นเป็นคำตอบ

ถ้ารองนายกปลอดประสพ บอกว่าป่าสร้างคืนได้ภายใน 5 ปี 10 ปี งบนี้น่าจะนำมาฟื้นคืนสภาพป่าทั่วประเทศไทยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินและให้ป่าเป็นตัวซับน้ำไว้

แทนที่จะเอางบทั้งหมดมาเพื่อการสร้างเขื่อนใหม่ที่ทำลายป่าที่ยังเหลืออยู่

เปลี่ยนใจเถอะท่าน เปิดนโยบายจัดการน้ำใหม่ที่ไม่ใช่แค่เขื่อน และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของไทยขึ้นมาให้เขียวชะอุ่มเช่นเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา

* * *

เอาใจช่วยนักศึกษาม.เกษตรสู้เรื่อง .นอกระบบหน่อย
"กลุ่มแนวร่วมนิสิตม.เกษตร" ถอดเสื้อผ้าประท้วง

กลุ่มแนวร่วมนิสิตคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกนอกระบบ ถอดเสื้อผ้าประท้วงหน้ารัฐสภา และยื่นหนังสือต่อนายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากไม่มีความชอบธรรม

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ปีที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

Photographer ประเสริฐ เทพศรี (Prasert Thepsri)

* * *
ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้ว 

ขออวยพรให้ทุกคนที่หาเหตุผลในการมีเซ็กส์ยังไม่ได้ 

ประสบความสำเร็จในการอ้างเหตุผล "วันวาเลนไทน์" เพื่อมีเซ็กส์ที่เลือกเองในปีนี้ด้วยเทอญ! 

อย่าลืมเตรียม "เซ็กส์ที่ปลอดภัย" ด้วยเน้อ!