8 มค. 13

ประกาศๆๆๆข่าวด่วน

ประเด็นร้อน การเมือง ครม.อัดกสทช.ขอเบิกค่าเดินทางประธานมากเกินไป ถึงแม้เห็นชอบในหลักการขึ้นค่าตอบแทนก็ตาม

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม. ว่า ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ฎ.ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างท้องที่ของประธาน กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกสทช.เสนอ โดยกสทช.ได้เสนออัตราโดยเทียบเคียงกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่ คุณสมบัติ การพ้นจากตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน จึงได้เสนอมาเป็นระบบแบบมาตราฐานเดียวกัน ในอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่าย รายเดือนดังนี้ ประธานกสทช.เดือนละ 398,300 บาท รองประธานฯและกรรมการกสทช. เดือนละ 394,200 บาท

ขณะที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงบประมาณ เสนอให้ประธานกสทช.ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 335,850 บาท รองประธานฯและกรรมการ ได้รับ 296,000บาท ครม.จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้กสทช. ไปตกลงในรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าอัตราที่กสทช.เสนอเป็นจำนวนที่มากเกินไป จึงขอให้ปรับลดตัวเลข จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้งหารือร่วมกัน ในการกำหนดอัตราที่เหมาะสม โดยนำความเห็นของกระทรวงคลังไปพิจารณาประกอบ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในที่ประชุมครม.วันนี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่ แสดงความไม่เห็นด้วยของการขึ้นอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว โดยเฉพาะของสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน ที่มีกำหนดสิทธิให้ตำแหน่งประธานกสทช.ให้ได้รับอัตราเดียวกันกับนายกฯ ขณะที่รองประธานกสทช. และกรรมการกสทช.ได้รับอัตราเดียวกับรัฐมนตรี ซึ่งทางกสทช.อ้างว่าเป็นไปตามพรฏ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลัง
***********
 กูว่านายกยิ่งลักษณ์ลงมาชิงตำแหน่งประธาน กสทช. จะดีกว่ามั๊ย เงินเดือนสูงกว่านายกรัฐมนตรี ตั้งสองสามเท่าเช่นนี้
 * * *

นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องรณรงค์ให้ยกเลิกกันเสียที!สำหรับคนอยากติด badge ไม่เอา 112 ค่ะ