ไม้ขีดก้านเดียวที่เปลี่ยนสังคมเกาหลี: ชีวประวัติชุน เต-อิล

21 กุมภาพันธ์ 2556

ไม้ขีดก้านเดียวที่เปลี่ยนสังคมเกาหลี: ชีวประวัติชุน เต-อิล

เรื่องราวของผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของขบวนการแรงงานประชาธิปไตยเกาหลีใต้ "ชุน เต-อิล"


ดาวน์โหลดหนังสือ "ไม้ขีดก้านเดียวที่เปลี่ยนสังคมเกาหลี: ชีวประวัติชุน เต-อิล"