25 มค. 13

เพื่อไม่ให้ภาระการตัดสินใจอยู่บนผู้พิพากษาและเพื่อไม่ให้อำนาจของผู้พิพากษาล้นเกิน

การพิจารณาคดีในศาลไทย ถ้าไม่ใช้ทุกคดี แต่คดีสำคัญๆ ที่เป็นที่สนใจของสังคม ควรต้องเริ่มใช้ระบบคณะลูกขุนเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินคดี

เมื่ออธิบดีศาลบอกว่ารัฐบาลทำหน้าที่บัญญัติกฎหมาย

เรื่องคณะลูกขุนนี่เป็นหนึ่งในข้อกฎหมาย ที่น่าจะเริ่มเรียกร้องให้รัฐบาลเพื่อไทยเร่งพิจารณาอย่างเร่งด่วนกันได้แล้ว


* * *

คิดมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องความไทยมากและสล่ิมมากของคนเมืองกรุง ของคนมีกินมากกว่าในเมืองไทย

มาวันนี้ กูคิดว่าไม่ใช่พวกเขาไม่รู้จักว่าความดี จริยธรรม และความถูกต้องมันคืออะไร

แต่มันเพราะว่าพวกเขาเลือกได้ และเลือกที่จะประนีประนอมกับทุกหลักการเพื่อรักษาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง

เนื่องจากปัจจัยและบรรยากาศทางการเมืองและสังคมในประเทศ ที่ชนชั้นสูงกำกับอยู่ ได้เอื้อประโยชน์ให้กับคนเมืองกรุงและคนที่มีกินมากกว่า มายาวนาน ...

ในราคาที่จ่ายโดยคนชั้นล่าง และโดยการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชั้นล่างมาโดยตลอด!