11 พ.ค. 13 (3)

XXX: facebook นิ่แม่งเล่นยากขึ้นทุกวัน

Junya Lek Yimprasert: ไม่ใช่เฟซบุ๊คเล่นยากทุกวันหรอกฮะ แต่มันทำให้คนต้องคิดกันมากขึ้นทุกวันฮะ ...

เพราะกติกาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์โลกมันต้องเคารพในศักดิ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เสรีภาพการใช้ชีวิต สิทธิมนุษยชน การไม่เหยียดมนุษย์คนอื่นเพราะสีผิว เพศ ศาสนา หรือหน้าตา อาทิ

แน่นอนเรามุ่งให้เปิด "เสรีภาพในการแสดงออก" ให้มากที่สุด

แต่การแสดงออกที่ได้รับการนักถือก็ต้องเป็นการแสดงออก ที่มีเหตุผล ที่ "การเคารพในศํกดิ์ศรีของความเป็นมนุษย" ของกันและกันด้วย

ถ้าคิดแต่ว่ามีเสรีภาพในการแสดงออก แต่ไม่ต้องพกเหตุผลและจะเหยียดมนุษย์คนอื่นยังไงก็ได้ มันก็จะทำให้โพสต์เฟซบุ๊คยากขึ้นเรื่อยๆ ฮะ
* * *

การเป็นมนุษย์ที่อ่อนไหวต่อเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตัวเองและผู้อื่น ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดนะฮะ แต่มันต้องเรียนรู้ และพัฒนาเติบโตมาคู่กับมนุษย์

ทั้งจากการ...

เรียนรู้จากห้องเรียน
จากการเรียนรู้จากการใช้ชีวิต
จากการได้มีโอกาสสัมผัสในสังคมที่เคารพเสรีภาพเหล่านี้
จากการเห็นความเที่ยงตรงของกระบวนการยติธรรมในประเทศ
จากการลุกขึ้นสู้ของผู้คนที่รู้สึกว่าสิทธิตัวเองถูกละเมิด
จากการทำหน้าที่สื่อที่อ่อนไหวต่อเรื่องนี้และให้พื้นที่สื่อนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ด้วย
ฯลฯ

ดังนั้น เมื่อหนังสือขายดีของเมืองไทยยังเป็นเรื่องสแกนกรรม เรื่องสร้างเสริมบารมีกันอยู่เช่นนี้

ก็เข้าใจและทำใจในระดับหนึ่งฮะว่า

เวลาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่เลือกข้างใด
เวลาพูดเรื่องการไม่อ่อนไหวต่อเรื่องสิทธิทางเพศ สิทธิผู้หญิง สิทธิการเลือกคู่ครอง สิทธิชุมชน หรือ สิทธิการใช้ชีวิตเซ็กส์
ที่อยู่นอกกรอบจริยธรรมและศีลธรรมที่ไม่อิงอยู่บนสังคมที่มีความเที่ยงตรงทางกระบวนการยุติธรรม

ก็ต้องเหนื่อยกันมากหน่อยในการพยายามตอบโต้และแลกเปลี่ยนฮะ
* * *ถ้าบอกว่าการตีแผ่การเมืองแบบสร้างสรรค์นั้น
ควรจะทำแบบไหนได้บ้าง

Voice of Siam เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่ง
ของการตีแผ่และจิกกัดการเมืองอย่างสร้างสรรค์
ที่ไม่ได้แค่แบบเอามันส์
แต่ทำออกมาได้สะดุดตา
และนำเสนอเนื้อหาประกอบได้น่าอ่าน
ทำได้ดีเกือบทุกครั้งฮะ
* * *


ขายไม่ได้ ไม่ให้ขาย!

สำนักพิมพ์อ่านได้รับแจ้งจากสายส่งของเราว่า ร้านหนังสือ "ซีเอ็ด" ปฏิเสธที่จะวางจำหน่ายวารสารอ่านฉบับใหม่ โดยให้เหตุผลเพียงสั้นๆว่า "ไม่รับจำหน่ายเพราะมีเนื้อหาไม่สมควร"

ว้า…ร้านหนังสือเจ้าของสโลแกน The Knowledge Provider ได้กลายเป็น The Knowledge Censor ไปเสียฉิบแล้วค่ะคุณ

"ซีเอ็ด" อีกแล้ว

ไม่รับวางจำหน่าย "อ่าน" ฉบับล่าสุด

"ขายไม่ได้ ไม่ให้ขาย!"

กรรมจริงๆ เมืองหนังสือโลก แต่เปิดช่องให้คนอ่านหนังสือเพียงไม่กีประเภทเท่านั้นเอง

เราให้ทางเลือกฮะ แต่เลือกอ่านเอา ระหว่างหนังสือที่ทำให้คนยอมรับชะตากรรม หนังสือแก้กรรม และหนังสือรักพระเจ้าอยู่หัว

เราให้ทางเลือกผู้อ่านฮะ เลือกเท่าที่เราเลือกขายเท่านั้น!