13 พ.ค. 13


กำลังจัดระบบรูปภาพ - เยอะแยะแสนเจ็ดไฟล์
เจอภาพนี้ฮะ

เสื้อยืดตัวนี้ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ทำในช่วงอยู่ TLC โดยโรงงานสมานฉันท์ DR เป็นคนเย็บ

ชอบมาก แต่ไม่ได้เอามาด้วย

ยืนคุยกับเพื่อนที่สนามยามบ่ายคล้อย แดดผีตากผ้าอ้อมสีสวย!