16 พ.ค. 13 (3)ขบวนเสด็จของควีนส์อังกฤษ

ขบวนรถฟ้าชายเวลาไปอังกฤษยังเยอะกว่านี้เลย

ประเด็นไม่ใช่ขบวนเสด็จของควีนส์อังกฤษน้อยเกินไปหรือเปล่า

แต่ประเด็นอยู่ที่ขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย "เยอะ" มากเกินไปหรือเปล่า

บ่อยครั้งที่รถขบวนของไทยแถวยาวเหยียดถึง 20-30 คัน

อยากเห็นวังไทยอ่อนไหวเรื่องริ้วขบวนเสด็จและการปิดถนนจริงๆ
เพราะเป็นประเด็นที่ชัดเจนมาก วังไทยน่าจะปรับตัวเรื่องนี้กันนานแล้ว