12 พ.ค. 13 (4)

จุดพลุเต็มฟ้า ตาสว่างทั้งแผ่นดิน

ถ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์จะนำสมัยวิธีชีวิตหญิงยุคใหม่ กระชากวัย (ซึ่งดีนะ อยากให้คนไทยไม่ติดกรอบแต่งตัวและปฏิบัติตัวตามอายุที่มักจะปฏิบัติตามๆ กันมา)

จะเป็นที่ชื่นชมมากเลย ถ้าพระองค์จะนำสมัยและทำตัวเป็นแบบอย่างในหลายเรื่องที่วังไม่อ่อนไหวต่อความทุกข์ยากของประชาชน อาทิ
การยุติธรรมเนียมการจัดคน/เกณฑ์คนไปยืนแถวต้อนรับ
ยกเลิกการปิดถนนเพื่อให้รถพระบรมวงศานุวงศ์วิ่งผ่าน
ยกเลิกการคลานและมอบกราบแทบพื้นเวลาจัดรายการทีวี หรือให้สัมภาษณ์ทางทีวีต่างๆ ของพระองค์ด้วย
จะดีมากถ้าทรงองค์อุปถัมภ์ การรณรงค์ยกเลิกการใช้มาตรา 112 เพื่อปกป้องการวิจารณ์สถาบันกษัตริย์อยากเกินเหตุ และถูกใช้เพื่อกลั่นแกล้งกันทางการเมือง
และจะดีมากถ้าทรงเปิดเผยรายงานการใช้จ่ายที่ได้จากภาษีประชาชน

จะดีมากฮะ ถ้าทำเรื่องเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับการนำสมัยเรื่องการใช้ชีวิตและการแต่งกาย