20 พ.ค. 13 (5)

ตอนนี้กูคิดเหมือนทักษิณอย่างหนึ่งว่า กูไม่กลับไทยก็ได้ แต่ขอรณรงค์ให้วิถีการเมืองไทยเคารพหลักการประชาธิปไตย "คนทุกคนเท่ากัน" "เคารพหลักการเสรีภาพสากล" และ ต้องไม่มีนักโทษการเมือง

* * * 

แม้จะมีผู้คนใส่เสื้อสีแดงหรือสีอื่นที่ต้องเสียสละมากมายเพื่อการเมืองประชาธิปไตยไทย ตลอดห้าหกปีที่ผ่านมา รวมเป็นตัวเงินและโอกาสหาเงินที่สูญเสียรวมกันก็คงหลายหมื่นล้านบาท

แต่ผู้ที่ต้องได้รับความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด คือ "คนที่ถูกยิงตายอ่างเหี้ยมโหดทั้ง 100 คน" นั้น
ที่เงินจะกี่สิบกี่ร้อยล้าน ก็ไม่สามารถทดแทนความ "ยุติธรรม" ที่พวกเขาควรจะได้รับได้

เพราะคนตายใช้เงินไม่ได้ แต่ความยุติธรรมจะกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนของพวกเขาคืนมา

จะปรองดองกันอย่างไรในเมื่อ คน 100 กว่าคน ไม่ได้ทำพินัยกรรมว่า "กูมาตายเพื่อให้ทักษิณกลับบ้านและให้เพื่อไทยขึ้นสู่อำนาจ" เท่านั้น

การอ้างว่าคนกว่า 90 ชีวิต ตายเพื่อให้ทักษิณกลับบ้าน เป็นการอ้างที่ไร้ยางอายที่สุด