25 พ.ค. 13 (2)

ระลึกถึงพี่สมยศ และนึกถึงความกดดันต่างๆ ที่พี่สมยศต้องเผชิญทั้งสภาพโหดร้ายในคุก ปัญหาสุขภาพ และความกดดันด้วยความปรารถนาดีจากหลายคนที่ห่วงใย ที่คิดว่าการยอมรับผิดเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ น่าจะเป็นทางออกเดียวตอนนี้ที่จะทำให้พี่สมยศได้ออกจากคุกเร็วที่สุด

ต้องยอมรับและชื่นชมจริงๆ ว่าพี่สมยศเข้มแข็งมากที่ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและมียึดมั่นในศักดิ์ศรีจนถึงตอนนี้

เป็นกำลังใจให้พี่สมยศไม่ว่าพี่จะตัดสินใจเลือกทางไหนก็ตาม