23 พ.ค. 13

เมืองไทยต้องมีสังคยนาการศึกษาครั้งใหญ่

เพื่อยกระดับการศึกษาที่พ้นกรอบคิดแบบสงครามเย็น
และก้าวสู้ศตวรรษที่ 21 อย่างเข้มแข็ง

โอ่ๆ นี่น่าจะเป็นหัวข้อการสังคยนาการศึกษาไทยได้เลยนะเนี่ย!

* * *

พูดเรื่องการศึกษาฟรีแล้วต้องพูดเรื่องเครื่องแบบและการไว้ผมหรือการแต่งการของนักศึกษาทุกระดับชั้นต้องเปิดเสรีด้วย

เมืองไทยควรปลดและยกเลิกวิธีคิดเรื่องการศึกษาแบบการจัดตั้งมวลชน โดยใช้เรื่องเครื่องแบบและวินัยเพื่อการรักษาอำนาจชนชั้นนำได้แล้ว

อย่างเห็นอนาคตของชาติเป็นคนฉลาดรู้จักคิด รู้จักใช้สมองต้องส่งเสริมการศึกษาที่เปิดกว้าง อุดหนุนการศึกษาฟรีจนอย่างน้อยจบชั้นมันธยมปลาย และเตรียมเงินให้กู้เพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษากันอย่างเพียงพอ

ที่สำคัญต้องยกเลิกเครื่องแบบและระเบียบวินัยเรื่องเสื้อผ้า หน้าผม ของนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น เปิดให้เด็กรู้จักจัดการเรื่องตัวเองตั้งแต่เด็กๆ ทั้งครูและเด็กจะได้รู้จักกับคำว่า "การเคารพกันและกัน" และ "เสรีภาพทางความคิด" กันตั้งแต่เด็กๆ

โตกันมา เรียนจบกันมาจะได้ไม่กลายเป็นคน "ยิ่งเรียนยิ่งโง่" เช่นที่เห็นกันอยู่มากมายในสังคม ณ ตอนนี้
* * * 

ช่วงนี้เป็นช่วงสปริงส์แล้ว แดดออก อากาสอุ่นหน่อย และเป็นช่วงก่อนปิดภาคฤดูร้อน ทำให้เห็นครูพาเด็กๆ ตระเวณทัศนศึกษานอกสถานทีกันเยอะ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ประถม และมัธยม (ไม่ได้มีวันเด็กประจำชาติวันเดียวเท่านั้นที่ให้โอกาสครู ผู้ปกครองและเด็กจัดทัศนศึกษานอกพื้นที่เช่นที่เมืองไทยฮะ)

เห็นเด็กทุกวัย ทั้งผมสั้น ผมยาว ถักเปีย ใส่หมวก ผูกโบ เสื้อผ้าหลากสีตามถนัด และตามแต่จะแต่งกัน แบกเป้กันคนละใบเดินทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม ถ้าต้องผ่านจุดจราจรก็จะใส่เสื้อกั๊กแทบแสงด้วย)

ทั้งเด็กทั้งครูต่างไม่จำเป็นต้องแยกกันเพราะเครื่องแบบ

เห็นเด็กๆ มีท่าทางเป็นผู้ใหญ่กันมาก ดูว่ารับภาระดูแลตัวเองกันได้กันตั้งแต่เด็ก แล้วยิ่งรู้สึกว่าระบบยูนิฟอร์มเป็นสิ่งไม่จำเป็น สิ้นเปลื้องเงินทองและปิดกั้นเสรีภาพในการเรียนรู้ของเด็กๆ ไปด้วย

อนึ่ง! ทั้งสแกนดิเนเวียร์และยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่เด็กเล็กจนมหาวิทยาลัย (ยกเว้นพวกโรงเรียนเอกชนอีลีตบางโรงเรียน)

ยกเลิกไปเถิดนะฮะเรื่องยูนิฟอร์มและครูไม้บรรทัดเดินวัดทรงผมและความสั้นความยาวของกระโปรงและขากางเกง

* * *
"Iamissy Reddemocrazy สาธุ อยากเห็นวันนั้นจริงๆ ยกเลิกให้หมด ชุดนึงไม่ใช่ถูกๆ ไม่รู้ไรนัก ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดละ 800 กว่าบาท ยังจะชุดพละอีก ประเทศนี้แม่งบ้าบอสุดๆ"
ช่ายฮะ

นอกจากสิ้นเปลืองเงินทองที่ขัดกับข้ออ้างว่าเพื่อให้เด็กไม่เปลื้องเงินทองไปกับเสื้อผ้าแล้ว อีกข้ออ้างหนึ่งที่ว่าเครื่องแบบเพื่อลดช่องว่างทางชนชั้น ให้ไม่เห็นความแตกต่างระหว่างนักเรียนฟังไม่ขึ้นฮะ

เพราะอันทีจริงแล้ว นอกจากไม่ใช่เพื่อลดช่องว่างทางชนชั้นยังถูกใช้เพื่อดำรงช่องว่างทางชนชั้นไว้อีกต่างหาก

และการขายชุดเครื่องแบบ และหนังสือแบบเรียนก็เป็นธุรกิจเครือข่ายโยงใยและรักษาอำนาจอำมาตย์ผูกขาดเมืองไทยอย่างเหนียวแน่นอีกเช่นกัน

เครื่องแบบและการคุมเข้มวินัยนักเรียนไม่ใช่เพื่อตัวนักเรียนเอง แต่เพื่อคงดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบอำนาจนำในสังคมไทยต่างหาก

อย่ามาอ้างเลยว่าเครื่องแบบและวินัยนักเรียนเพื่อนักเรียนนักศึกษาและเพื่อผู้ปกครอง
มันอ้างไม่ขึ้นแล้วในปัจจุบัน