12 พ.ค. 13 (6)


อาจจะมีส่วนบ้าง

แต่คนที่พูดความจริง
ก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายเสียทั้งหมดนะฮะ

เชื่อว่าแม้แต่เมืองไทย
ยังมีพื้นที่ให้กับความจริงอยู่
และยังมีคนที่รู้จักแยกแยะ
และชื่นชมคนที่พูดความจริงกันอยู่