17 พ.ค. 13 (2)

ไฟใต้มันดับไม่ได้เพราะมันผูกพันกับเหตุผลของการต้องมีงบกองทัพนี่ล่ะ

แหม ยิ่งลักษณ์เพิ่มงบให้ทหารกันต่อเนื่องขนาดนี้ มีหรือทหารที่รักของยิ่งลักษณ์จะกล้าทำรัฐประหาร

มีทั้งนายกคนสวย มีทั้งนายกหาเงินกู้เก่ง และยังเปให้กับกองทัพกันอย่างหนักขนาดนี้ ทหารที่ไหนจะอยากทำรัฐประหาร ชิมิ ชิมิ

ประเทศไทยต้องจ่ายเงินให้กับกองทัพเพื่อไม่ให้ก่อความวุ่นวายทางการเมืองและสร้างการชะงักงันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมกันมาทุกปีนับตั้งแต่รัฐประหาร 2549 งบกองทัพเพิ่มขึ้นสองสามเท่าจากแปดหมื่นล้านเป็นแสนแปดหมื่นล้าน

เฮ้อ! เมื่อไหร่นายพลทหารจะเลิกเห็นแก่ตัวซะทีวะ

มติชนออนไลน์ "งบกองทัพครองแชมป์ อันดับ4 ดับไฟใต้ถมเงินไปแล้วเฉียด 2 แสนล้าน"
รายงานพิเศษ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณ ได้ส่งเอกสาร ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ให้สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแจกจ่ายให้ ส.ส.ไปศึกษาล่วงหน้า ก่อนที่งบประมาณดังกล่าวจะเข้ารัฐสภา

โดนในงบประมาณปี 57 นี้กระทรวงกลาโหม ได้งบประมาณไปจำนวนทั้งสิ้น 184,737 ล้านบาท
ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งได้ไป 180,491 ล้านบาท

หากย้อนดูข้อมูลย้อนหลังแล้วจะพบว่ากระทรวงกลาโหมได้งบประมาณดังนี้

ปี 2548 จำนวน 81,241 ล้านบาท
ปี 2549 จำนวน 85,936 ล้านบาท
ปี 2550 จำนวน 115,024 ล้านบาท
ปี 2551 จำนวน 143,519 ล้านบาท
ปี 2552 จำนวน 170,157 ล้านบาท
ปี 2553 จำนวน 154,032 ล้านบาท
ปี 2554 จำนวน 168,501 ล้านบาท
ปี 2555 จำนวน 168,667 ล้านบาท
ปี 2556 จำนวน 180,491 ล้านบาท
ปี 2557 จำนวน 184,737 ล้านบาท

ซึ่งสังเกตได้ว่า งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี 2552 ซึ่งเป็นผลจากการอนุมัติงบประมาณทิ้งทวนในรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

งบกองทัพในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นอันดับ 4 มากกว่ากระทรวงสาธารณสุข กล่าวกันว่า การที่รัฐบาลไม่แตะต้อง งบประมาณของกองทัพได้ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ แน่นปึ๊ก

นอกจากนั้น งบประมาณที่ใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ งบไฟใต้ ยังมากเป็นพิเศษ เฉลี่ยแล้วประมาณ 11% ของงบประมาณกระทรวงกลาโหมทั้งหมด

ข้อมูล งบประมาณดับไฟใต้

ปี 2547 จำนวน 13,450 ล้านบาท
ปี 2548 จำนวน 13,674 ล้านบาท
ปี 2549 จำนวน 14,207 ล้านบาท
ปี 2550 จำนวน 17,526 ล้านบาท
ปี 2551 จำนวน 22,988 ล้านบาท
ปี 2552 จำนวน 27,547 ล้านบาท
ปี 2553 จำนวน 16,507 ล้านบาท
ปี 2554 จำนวน 19,102 ล้านบาท
ปี 2555 จำนวน 16,277 ล้านบาท
ปี 2556 จำนวน 21,124 ล้านบาท
งบไฟใต้ นับจากปี 2547 จนถึงปัจจุบันรวม 10 ปี เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 182,402 ล้านบาท
แต่ยิ่งทุ่มเงิน ทุ่มงบประมาณ สันติภาพก็ยิ่งห่างไกล ออกไปทุกที