6 พ.ค. 13 (5)

กลับตัวกลับใจเถิดนะ รมต. อนุดิษฐ์ อย่าทำตัวเป็น big brother เลยฮะ พวกเราโตๆ กันหมดแล้ว ตรวจสอบและรับผิิดชอบในสิ่งที่เราเขียน เราพูดเองกันได้ MICT ไม่ต้องมาสอดส่องและคอยจับใครโยนคุกหรอกนะฮะ