17 พ.ค. 13 (3)

ชัยณุวัช สายลับบ้านมีดบินห้องก้าวหน้า ไร้สี ไร้กลิ่น
ฮะ ประชาชนไทยก็ถูกสอนว่าต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลเช่นกัน

แต่ประชาชนไทยก็ยังถูกสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อข้าราชการ
และถูกสอนให้รักสถาบันกษัตริย์เยี่ยงชีวิตโดยปราศจากซึ่งคำถามใดๆ ทั้งสิ้นฮะ
และถ้าประชาชนไทยตั้งคำถามหรือวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ก็ถูกลงโทษให้เป็นบทเรียนกับคนอื่นว่าอย่าเอาเยี่ยงอย่างด้วยฮะ

ไม่เชื่อท่านฑูตไปเยี่ยมพวกเขาได้เลยนะฮะที่คุกครองเปรม

ประชาชนไทยถูกสอนเพียงด้านเดียว แต่ไม่ถูกสอนให้ตั้งคำถามกับทุกสถาบันที่อยู่กินและต้องรับผิดชอบต่อการใช้สอยภาษีประชาชนอย่างสุรุ่ยสุร่ายปีละกว่าสองล้านล้านบาทฮะ (2,000,000,000,000 บาท)