5 พ.ค. 13 (6)

ท้ายที่สุด คนที่ครองอำนาจนานที่สุด และหวงอำนาจจนตายไปกับมัน คือคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดในชาติ