18 พ.ค. 13 (4)

เรากำลังอยู่ในช่วงเหตุการณ์ 3 ปีการสังหารโหดประชาชนกลางเมืองหลวงเมื่อพฤษภา 2553

ไม่เห็นด้วยและไม่รับ พรบ.ปรองดองของเฉลิมและ สส.เพื่อไทย 149 คน


มีทางปรองดองที่ดีกว่านี้สำหรับประเทศไทย แต่คุณเฉลิมและส.ส.พรรคเพื่อไทย ๑๔๙ คนกำลังเลือกทางปรองดองที่เลวร้ายที่สุด
%%%%%%%%%%%%%%%%%%

-แทนที่จะนิรโทษกรรมเฉพาะมวลชนผู้ชุมนุม เพื่อให้แกนนำ/ชนชั้นนำต้องพร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจทางการเมืองในการชุมนุมต่อสู้
-แทนที่จะนิรโทษกรรมเฉพาะมวลชนผู้ชุมนุม เพื่อให้ผู้สั่งการและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการปราบปรามสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องพร้อมรับผิดต่อการใช้ความรุนแรงโดยมิชอบ
-แทนที่จะนิรโทษกรรมเฉพาะมวลชนผู้ชุมนุม เพื่อให้ผู้ใช้ความรุนแรงก่อการร้ายด้วยอาวุธสงครามต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องพร้อมรับผิดต่อพฤติกรรมของตน
-แทนที่จะยุติยกเลิกการดำเนินคดีด้วยอำนาจรัฐประหารอันมิชอบธรรมและผิดหลักกระบวนการยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นับหนึ่งฟ้องร้องดำเนินคดีกันใหม่ต่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตต่าง ๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถต่อสู้ปกป้องพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมปกติ
-แทนที่จะยกเลิกผลพวงของการรัฐประหาร เพื่อให้คณะผู้ก่อการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญต้องพร้อมรับผิดต่อพฤติกรรมของตัว จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้คิดทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในภายภาคหน้า

่ร่างพ.ร.บ.ปรองดองของคุณเฉลิมและส.ส.พรรคเพื่อไทย ๑๔๙ คน (มีใครชื่ออะไรบ้างหนอ ช่วยกันจดจำไว้) จะทำให้
-พฤติกรรมที่แกนนำการชุมนุมตัดสินใจใช้มวลชนเป็นเบี้ยแลกชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองของตน
-การฆ่าหมู่มวลชนบนถนนกลางเมืองหลวง
-การก่อการร้ายทางการเมือง
-การทุจริตประพฤติมิชอบ
-และการก่อรัฐประหาร
ไม่ต้องถูกพิสูจน์ความผิดตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ต้องรับผิดชอบต่อฟ้าดิน และคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบของชนชั้นปกครองไทยและพรรคพวกบริวารต่อไปในอนาคต

นี่คือเมืองไทยและความเป็นไทยอันอัปลักษณ์โหดร้ายทุเรศเดิม ๆ ที่คุณเฉลิมและส.ส.พรรคเพื่อไทย ๑๔๙ คนกำลังจะมอบไว้ให้เราและลูกหลานของเราตลอดกาลและตลอดไป

'เฉลิม'จ่อยื่นร่างพ.ร.บ.ปรองดองเข้าสภาฯ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20130515/505725
/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF.html
(ภาพประกอบ: เนื้อความบางตอนของบทวิเคราะห์ของผมเมื่อ ๒ ปีก่อนที่คาดเดาเหตุการณ์ทำนองนี้ และ คำให้สัมภาษณ์บางตอนของคุณเฉลิม อยู่บำรุงเรื่องร่างพ.ร.บ.ปรองดอง)
 (2 photos)