6 พ.ค. 13 (7)

เตชะ ทับทอง หนึ่งร้อยตัวแทนทำดีเพื่อพ่อ

กูก็เคยไปบ้านพ่อหลวงจอนิฮะ

รักพ่อหลวง ได้เรียนรู้เรื่องป่าและวิถีการใช้ชีวิตอยู่กับป่ากับธรรมชาติของชนเผ่าปะกากะญอก็เพราะพ่อหลวงจอนิ และพะตีมูเซาะ นี่ล่ะ

แต่ขอเตือนความทรงจำพ่อหลวงนิดหนึ่งนะฮะ ว่าอายุการอยู่ในอำนาจระหว่างในหลวงกับนายกรัฐมนตรีไทยนั้นต่างกันมาก

ในหลวงครองราชย์มา 67 ปี
ในระหว่างนี้มีนายกรัฐมนตรีถึง 22 คน

นายกที่อยู่นานที่สุดเป็นนายพลทหารทั้งหมดที่ไม่ได้มาเป็นนายกเพราะชนะการเลือกตั้ง (ยกเว้นจอมพล ป. ในสมัยที่สาม) ทั้งจอมพลป. จอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม พลเอกเปรม ทั้งสี่จอมพลเนี่ย ครองอำนาจประมาณ 38 ปี เสียดายแทนพ่อหลวงเหมือนกันที่พวกนายกเหล่านี้ไม่เคยไปเยี่ยมพอหลวง (ไม่รวมพลเอกชาติชาย พลเอกชวลิต ฮะ เพราะสองคนนี้ชนะการเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายก)

ส่วนนายกรัฐมนตรีพลเรือนๆ คนอื่นๆ ส่วนมากมีอายุการบริหารแผ่นดินเฉลี่ยคนละไม่เกิน 2 ปี แค่เวลาจะรักษารัฐบาลของตัวเองจากการถูกทำรัฐประหารก็หมดไปแล้วฮะ

แต่จริงๆ ก็เสียดายแทนพ่อหลวงนะฮะ ที่นายกคนเหนือเช่นทักษิณ และยิ่งลักษณ์ ยังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านพ่อหลวงเหมือนกัน

ก็หวังว่ามากรุงเทพฯ ครั้งนี้พ่อหลวงจะได้เจอกับนายกยิ่งลักษณ์ และเล่าปัญหาต่างๆ ให้นายกฟังบ้างนะฮะ

ปล. นายกยิ่งลักษณ์ก็ยังวุ่นวายเรื่องรักษารัฐบาลไว้จากรัฐประหารฮะ เธอก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมนักโทษการเมืองในคุกเหมือนกันฮะ ... น่าเสียดายแทนเธอจริงๆ ที่การรักษาครม.ทำให้เธอไม่ได้ไปเยี่ยมใครอีกหลายคนจริงๆ